Gratis guide:
Hva kreves av deg ved outsourcing av regnskap og lønn?

Denne guiden gir innblikk i de mest sentrale forholdene å ta hensyn til når bedriften skal sette bort hele eller deler av økonomifunksjonen.

Hva skal til for å komme i mål med en smartere, mer effektiv og mindre kostnadskrevende håndtering av oppgaver som fakturering, lønnsoppgaver, rapportering, årsoppgjør og andre økonomifunksjoner?

Hvordan går du frem for å velge den rette leverandøren av disse tjenestene?

Fra innholdet:

  • Forberedelser
  • Implementering
  • Drift
  • Sjekkliste for outsourcing

Fyll ut skjemaet for å få tilgang til guiden.

Hva kreves av deg ved outsourcing av regnskap-1