Samarbeid med Bygghuset AS

Svært gode tilbud på tilstandsvurdering, vedlikeholdsplan og prosjektledelse.

NORIAN Eiendomsforvaltning har fremforhandlet svært gode tilbud på bistand til oppfølging av vedlikeholdet i deres sameie eller boligselskap. Vi får ingen kick-back eller betaling fra Bygghuset AS for å promotere disse tilbudene. Vi er opptatt av at våre kunder skal få tilgang til tjenester av høy kvalitet til best mulig pris.

For mer informasjon om Bygghuset AS og kontaktinformasjon for bestilling av deres tjenester, gå inn på www.bygghuset.no/tjenester.

Tilstandsvurdering - Pris med NORIAN-rabatt fra kr. 7.000,- eks. mva.

 • Visuell befaring av bygningsmasse og fellesarealer sammen med representant fra styret (tidsbegrenset til maksimalt to timer)
 • Det utarbeides en kortfattet tilstandsrapport basert på befaringen og mottatt dokumentasjon om eiendommen som oversendes styret
 • Rapporten danner et godt grunnlag for videre planlegging og oppfølging av vedlikeholdet

Vedlikeholdsplan - Pris med NORIAN-rabatt fra kr. 35.000,- eks. mva.

 • Det utarbeides en plan for vedlikehold som hjelper styret med å få oversikt og sikre en forsvarlig oppfølging av bygningsmassen. Vedlikeholdsplanen
 • Oversikt over de ulike bygningsdelene og fellesarealene som må vedlikeholdes, samt eventuelle offentligrettslige forhold av betydning
 • Veiledning og generelle råd om vedlikehold (generell og eiendomsspesifikk del)
 • Kontroll og registrering av konkrete forhold og tilstand (f.eks. fasade, tak, nedløp, vinduer, ytterdører, balkonger, trappeganger, fellesarealer, pipeløp, røranlegg, ventilasjon osv.)    
 • Forslag til intervaller og tidspunkt for tiltak samt estimerte kostnader forbundet med disse
 • NORIAN Eiendomsforvaltning kan i tillegg bistå med langsiktig budsjett og planlegging av finansiering av tiltak i vedlikeholdsplanen

Med en profesjonell vedlikeholdsplan vil styret få kontroll på vedlikeholdet, prioritere tiltak og planlegge for kostnadene som kommer. Man unngår også å komme i situasjoner der det oppstår følgeskader og høye kostnader som følge av mangelfull oppfølging og forfall av bygningsmassen.

Pris for vedlikeholdsplan vil kunne variere med hensyn til bygningsmassens størrelse og karakter. Det gis eget pristilbud basert på konkrete forhold i sameiet eller boligselskapet.

Bygghuset AS gir en rabatt på kr. 15.000,- eks. mva. for sameier og boligselskaper som er kunder av NORIAN.

Prosjektledelse- og bistand - Pris med NORIAN-rabatt etter avtale

 • Forslag til entrepriseform og utarbeidelse av anbudsgrunnlag
 • Gjennomgang og evaluering av innkomne tilbud
 • Oppfølging av arbeidet på byggeplassen og deltakelse på byggemøter
 • Gjennomføring av nødvendige befaringer, overtakelsesforretning og ettårsbefaring

Planlegging og gjennomføring av store vedlikeholdsprosjekter innebærer et stort ansvar og mye tid til oppfølging. Styret må forholde seg til profesjonelle aktører og har ikke nødvendigvis den faglige innsikten og kapasiteten som kreves. Man ser dessverre tilfeller der entreprenører utnytter seg av denne ubalansen og at både kostnader og fremdrift i prosjekter kan avvike fra det som opprinnelig var avtalt og forespeilet styret. Det er også klart at manglende prosess med anbud og planlegging av prosjektet kan ha store økonomiske konsekvenser for sameiet eller boligselskapet.

Prosjektledelse- og bistand fra Bygghuset AS sikrer både fremdrift og kostnadskontroll i prosjektet. Besparelsene slik bistand medfører vil ofte overgå kostnaden ved at boligselskapet unngår for høy avtalt pris for prosjektet, manglende fremdrift, høy tilleggsfakturering eller feil ved entreprenørens utførelse.

Bygghuset-logo-1